Eikenhorst

Eikenhorst is een seniorencomplex voor zelfstandig wonende senioren. Het complex telt 192 woningen onderverdeelt in 8 gebouwen. De woningen zijn uitsluitend bestemd voor zelfstandig wonende senioren (55+)
Alle woningen hebben een eigen adres en hebben dus, zij het per gebouw via een centrale ingang, ook een eigen voordeur.

Het hoofdgebouw bestaat uit twee haaks op elkaar gebouwde flats. Deze flats zijn
4 verdiepingen hoog.

Het kantoor bevindt zich aan de achterzijde van het hoofdgebouw. Hier kan een ieder terecht voor vragen. Bovendien wordt van hieruit het complex Eikenhorst geleid.

De 6 buitengebouwen zijn 2 of 3 verdiepingen hoog. Het betreft 53 tweekamerwoningen die gelijktijdig met het hoofdgebouw zijn gebouwd. In 1995 zijn er 32 woningen bovenop de bestaande woningen gezet. Het betreft hier 31 tweekamerwoningen en
1 driekamer(invalide)woning.

Doordat de woningen zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep, zijn de bewoners langer in staat zelfstandig te wonen. Hierbij komt dat het complex gelegen is in een rustige beschutte omgeving, in de onmiddellijke nabijheid van het dorpscentrum. Verder hebben alle woningen een noodoproepinstallatie in de woning waar men in noodgevallen gebruik van kan maken.