Voor wie

Eikenhorst is een particuliere zelfstandige instelling. De woningen worden niet in een krant aangeboden maar worden toegewezen aan hen die zich hebben laten inschrijven voor een woning in het complex. Hoewel de inschrijvingen vanuit Lisse en Lisserbroek duidelijk in de meerderheid zijn, is inschrijving vanuit andere gemeenten ook mogelijk mits er sprake is van een binding met Lisse. Om in Eikenhorst te kunnen wonen is het inkomen en eventueel eigen vermogen onbelangrijk. De woningen vallen voor wat betreft kosten allemaal onder sociale huurwoningen wat betekent dat er huurtoeslag kan worden aangevraagd en de huurkosten voor iedereen haalbaar zijn.

Inschrijven voor een woning kan men zodra de leeftijd van 55 jaar is bereikt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen echtparen, alleenstaanden of samenwonenden. Ook senioren die samenwonen met een persoon onder de 55 jaar, kunnen voor een woning in aanmerking komen mits er sprake is van een duidelijke binding of verwantschap. Uitsluitend indien de medebewoner volgens het contract medehuurder is, zal deze bij vertrek of overlijden van de hoofdbewoner, in de woning mogen blijven wonen.